Alle berichten van Eva J

We vliegen er terug in

Na een deugddoende vakantie staan we helemaal fris in de startblokken en hebben we weer zin om er samen met het schoolteam een supertof, inspirerend en leerrijk schooljaar van te maken!

Ben je benieuwd op welke manier OVW samenwerkt met de school? Wil je het schoolteam en andere ouders beter leren kennen? Of was je al eerder van de partij en wil je graag weten wat er dit schooljaar op stapel staat? Iedereen van harte welkom op onze eerste vergadering op dinsdag 13 september 2016!

We starten om 20 uur stipt in de polyvalente zaal van de lagere school en sluiten ten laatste om 22 uur af.

Tot dan!

Dank je wel aan bezoekers en medewerkers ontbijtbuffet

Op zondag 28 februari hebben de school en OVW de handen in mekaar geslagen voor een lekker en gezellig ontbijtbuffet.

Dank je wel aan de meer dan 500 mensen die van een ontbijt gesmuld hebben en zo de school steunen bij de aankoop van ICT-materiaal, en uiteraard ook een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers en juffen die er een heel smakelijke editie van hebben gemaakt!

Paaltje alras omver

OVW wil actief werken aan een veiligere schoolomgeving en heeft daarom alle gesneuvelde Octopuspaaltjes laten herstellen. Helaas ligt één van de octopuspaaltjes ter hoogte van de drempel na anderhalve week alweer tegen de vlakte! Dit bewijst voor ons dat de paaltjes zeker nuttig zijn om snelheidsduivels af te remmen en bestuurders van het trottoir te weren. We zullen dan ook blijven inzetten op straatinfrastructuur of andere ingrepen die bestuurders – ook de hardleerse! – wijzen op een schoolomgeving, en de hieraan aangepaste rijstijl.

Reactie van een bezorgde ouder:

Dit paaltje bevindt zich in de zone 30. Het markeert het begin van het verhoogd verkeersplateau. Het accentueert de schoolomgeving. Ter hoogte van dit paaltje gaat het fietspad over in de rijbaan; fietsers worden er middels een witte wegmarkering naar het rijvak geleid. Als zulk een paaltje zo snel geraakt wordt, dan maak ik me zorgen.

Wenskaartenactie succesvol afgerond

Bedankt letters handen

Bedankt! Onze eerste editie van de wenskaartenactie was een succes! Dankzij jullie enthousiaste bijdrage kan de oudervereniging dit jaar opnieuw de meerdaagse uitstappen van de lagere school ondersteunen.

Ben je nieuwsgierig om te weten hoeveel we ophaalden, en waaraan de opbrengst besteed zal worden? Wil je graag je mening kwijt, of heb je zelf een leuk idee? Spring dan binnen op onze vergadering, donderdag 15/01 om 20 uur in de polyvalente zaal van de lagere school.