Extra-muros

Met extra-muros activiteiten worden alle onderwijsactiviteiten bedoeld die plaats vinden buiten de school waar de leerling is ingeschreven.

De actiegroep extra-muros tracht de kosten van de meerdaagse uitstappen te drukken door het opzetten van een winstgevende activiteit.

Je kan de leden van deze actiegroep bereiken via het contactformulier.