GBS Den Drempel wordt autonome school

Je kon het al lezen in het briefje dat je kinderen vrijdag  mee naar huis brachten: vanaf volgend schooljaar fungeert GBS Den Drempel als een autonome school.

Het volledige bericht kan je nalezen in het artikel Gemeentebestuur richt nieuwe basisschool op.

De goedkeuring van de splitsing zal genomen worden op de gemeenteraad van 21 maart, om 20:00 in de raadzaal (niveau 2) van het Menagebouw, Provinciebaan 2, Rotselaar.

Heb je nog nooit een gemeenteraad bijgewoond?
Dan is dit hét moment.
Allen daarheen!

Agenda gemeenteraad 21-03-2016

 

Dank je wel aan bezoekers en medewerkers ontbijtbuffet

Op zondag 28 februari hebben de school en OVW de handen in mekaar geslagen voor een lekker en gezellig ontbijtbuffet.

Dank je wel aan de meer dan 500 mensen die van een ontbijt gesmuld hebben en zo de school steunen bij de aankoop van ICT-materiaal, en uiteraard ook een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers en juffen die er een heel smakelijke editie van hebben gemaakt!

Paaltje alras omver

OVW wil actief werken aan een veiligere schoolomgeving en heeft daarom alle gesneuvelde Octopuspaaltjes laten herstellen. Helaas ligt één van de octopuspaaltjes ter hoogte van de drempel na anderhalve week alweer tegen de vlakte! Dit bewijst voor ons dat de paaltjes zeker nuttig zijn om snelheidsduivels af te remmen en bestuurders van het trottoir te weren. We zullen dan ook blijven inzetten op straatinfrastructuur of andere ingrepen die bestuurders – ook de hardleerse! – wijzen op een schoolomgeving, en de hieraan aangepaste rijstijl.

Reactie van een bezorgde ouder:

Dit paaltje bevindt zich in de zone 30. Het markeert het begin van het verhoogd verkeersplateau. Het accentueert de schoolomgeving. Ter hoogte van dit paaltje gaat het fietspad over in de rijbaan; fietsers worden er middels een witte wegmarkering naar het rijvak geleid. Als zulk een paaltje zo snel geraakt wordt, dan maak ik me zorgen.