Laatste octopuspalen geplaatst

De laatste twee octopus accentpalen zijn net geplaatst aan het zebrapad ter hoogte van de kleuterschool. Daarmee is het project “Herkenbaarheid van de schoolomgeving” afgerond. Via dit project realiseerden we:

 • Infoborden “zebrapad” en “de gordel” aan de speelplaats van de kleuters.
 • Verkeerspark op de speelplaats van de kleuters, met stevige verf aangebracht door échte wegenwerkers!
 • Digitaal snelheidsbord in de Sint-Jansstraat.
 • Octopus accentpalen en trottoirpalen rond het verkeersplateau.

Dit alles werd gerealiseerd dankzij de inzet van de juffen en de ouders in de actiegroep “Veilige schoolomgeving”.

Een speciaal woordje van dank aan:

 • Juf Greet, voor de snelle opvolging vanuit de school.
 • Wim U., voor het mooie photoshop werk, waardoor we onze aanvraag visueel konden verduidelijken.
 • Eva J., voor het opstellen van het uitvoerige motiveringsdossier, zodat het College van Schepenen en Burgemeester een gefundeerde beslissing kon maken.
 • Gerrit C., voor de efficiënte opvolging van de verschillende aannemers.

De provincie Vlaams-Brabant nam 80% van de gemaakte kosten op zich. De gemeentelijke technische uitvoeringsdienst zorgde voor een solide plaatsing van de verschillende palen.

Met dit initiatief maken we de schoolomgeving duidelijk herkenbaar in het straatbeeld en weer wat veiliger voor de zwakke weggebruikers. We hopen ten stelligste dat de gemiddelde snelheid ter hoogte van Den Drempel merkbaar daalt.

logo-ovw

    logo-den-drempel

logo-rotselaar

logo-vlabra

Digitaal snelheidsbord geplaatst

Het digitaal snelheidsbord is net geplaatst. Samen met de twee kleine octopuspalen accentueert het heel duidelijk het begin van de zone 30. De weggebruikers die het verkeersplateau naderen, krijgen zo meteen visuele informatie over hun snelheid. De schoolomgeving wordt er weer een beetje veiliger door.

Dit initiatief van de OVW werd gerealiseerd door onze actiegroep “Veilige schoolomgeving”, in samenwerking met GBS Den Drempel, met de hulp van de technische uitvoeringsdienst van Rotselaar en de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Vergadering 15/09

Beste ouder, we nodigen je graag uit op de eerste vergadering van dit schooljaar. Deze vindt plaats op dinsdag 15 september 2015 in de polyvalente zaal van de lagere school. De vergadering begint om 20:00 stipt. We sluiten ten laatste om 22:00 af.

Agenda:

 • Welkomstdrank
 • Samenstelling dagelijks bestuur
 • Budget
 • Reuze Creadag
 • Veilige schoolomgeving
 • Vooruitblik extra muros
 • Varia

Nieuwe ouders zijn – uiteraard! – van harte welkom om eens te komen luisteren en zo kennis te maken met onze werking.