Octopuspalen goedgekeurd

De actiegroep Veilige Schoolomgeving stelde een inplantingsplan op voor de octopuspalen. Dit plan werd voorzien van de nodige argumentering en voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het college heeft het plan ondertussen goedgekeurd. De gemeente neemt de plaatsing van de palen op zich.

De foto’s tonen de voorgestelde plaats van de octopuspalen.

Met deze palen trachten we de veiligheid van onze schoolkinderen te verhogen door de schoolomgeving beter te laten opvallen in het straatbeeld.

OVW AGVS 01-02-03-04

OVW AGVS 05-06-07-08

OVW AGVS 09-10-11-12

OVW AGVS 13-14-15-16

OVW AGVS Luchtfoto