Afhalen kinderen na schooltijd – nieuwe methode

Hieronder de info over de nieuwe afhaalmethode, zoals uitgedeeld in december.

Lieve ouders
Jullie hadden natuurlijk al begrepen dat de actiegroep veilige schoolomgeving dit jaar niet stilzit. Na de fietscontrole van vorige maand, staan er deze maand, nog voor de kerstvakantie, praktijklessen dode hoek bij vrachtwagens op het programma. Alle leerlingen van de lagere school zullen de kans krijgen de dode hoeken bij een vrachtwagen te ontdekken. Wij hopen dat jullie kinderen dit als leerrijk zullen ervaren.

Ook heeft onze actiegroep de afgelopen maanden de moeilijke verkeerssituatie op de Sint-Jansstraat, tijdens het schooleinde en afhaalmomenten, eens van naderbij bekeken. De conclusie was simpel: het verkeersinfarct dat zich elke dag voltrekt op de Sint-Jansstraat moet opgelost worden. Maar hoe begin je nu aan een oplossing voor zoiets?

Na grondig onderzoek en overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en gemeentebestuur, zijn we tot een hele reeks van grote en kleine ingrepen gekomen, die dan samen een oplossing moeten bieden.
Vanaf volgend trimester (maandag 6 januari)zullen we starten met een nieuwe methode voor het afhalen van jullie kinderen na schooltijd. In de volgende paragraaf zullen we deze methode volledig uitleggen en de bedoeling ervan stap voor stap uit de doeken doen.

Heel belangrijk in dit geheel is dat de Jan Bolsstraat over de hele lengte verkeersvrij moet blijven. Dat is immers noodzakelijk voor de veiligheid van ALLE leerlingen. Bekijk het zo: de Jan Bolsstraat wordt een wandelstraat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.00u en 16.00u en op woensdag tussen 11.00u en 12.00u. Het gaat om een vrijwillig verkeersvrije straat. We laten ons daarbij ondersteunen door de gemeente. Er wordt voor een verkeersbord gezorgd aan de inrit van de Jan Bolsstraat. Jullie merken duidelijk dat onze actiegroep de samenwerking en het overleg met school, ouders en gemeentebestuur heeft laten plaatsvinden. Bovendien zijn geen van deze partijen over één nacht ijs gegaan. We willen u vragen om eveneens achter deze grote en ingrijpende oplossing te staan, deze te steunen en te respecteren.

Vanaf 6 januari zullen de kinderen die zelfstandig naar huis mogen gaan nog steeds, in een rij, begeleid worden tot aan de Sint-Jansstraat om daar ook onder begeleiding over te steken.

De kinderen die niet zelfstandig naar huis mogen gaan, zullen op de speelplaats achter de witte lijn blijven, totdat mama, papa, oma, opa, … op de speelplaats komt om hun kind er persoonlijk af te halen.

Kinderen die met de fiets zijn en niet zelfstandig naar huis mogen, zullen hun fiets nemen als hun begeleidende ouder hen op de speelplaats komt afhalen. Ouders die ook kleutertjes hebben, kunnen bijvoorbeeld eerst rustig hun kleuter afhalen en daarna hun kind uit de lagere school(of omgekeerd). Er is op de speelplaats tot 15 minuten na schooltijd bewaking door de leerkrachten, daarna gaan de overblijvende kinderen naar de opvang. Voor kinderen die altijd naar de opvang gaan, blijft alles bij het oude.

We gaan merken dat alle wagens van (groot)ouders niet meer op hetzelfde tijdstip zullen vertrekken in de Sint-Jansstraat. Dat is een logisch gevolg van de nieuwe afhaalmethode. Niet alle ouders of kinderen zullen even snel door de Jan Bolsstraat stappen. Niet iedereen is even gehaast. Andere ouders die (5of zelfs 10 minuten) na schooltijd aankomen, zullen bovendien dichtbij parking kunnen vinden. De eerste ouders zijn immers al naar huis vertrokken.

Wij zullen de nieuwe situatie evalueren. We zullen dit ook samen met alle ouders doen. Jullie zullen daarvoor de kans krijgen op de algemene vergadering van de oudervereniging een drietal weken na de start van deze nieuwe afhaalmethode. Deze vergadering gaat door in de refter van de lagere school op 30/01/2014 om 20.30u stipt. Noteer dit alvast in uw agenda. Uiteraard is een dergelijk evaluatie pas echt nuttig als iedereen op zijn minst alles doet om zich aan de vrijwillige verkeersvrije situatie te houden.

Verder wensen we iedere ouder aan te sporen om met hun kinderen zo veel als mogelijk met de fiets, te voet of met de step naar school te komen. Het is een gezonde portie van dagelijkse beweging die voor iedereen van ons aan te raden is. Als actiegroep hebben we de veilige fietsroutes en de verkeersknelpunten volledig geïnventariseerd. Ze zullen op professionele wijze in kaart gebracht worden en nadien trachten we een datum te reserveren bij onze burgemeester om deze routes feestelijk in te fietsen. De meest erge knelpunten zullen we beveiligen, ofwel door een infrastructurele aanpassing ofwel door een beveiliging met politie of met een gemachtigd opzichter. Wij houden jullie op de hoogte. Ook de fietscontroles zullen we blijven doen.

Wenst u meer informatie, of doet u hierover graag een praatje? Kom dan zeker naar de oudercontactavond van de lagere school (donderdag 19 december)en vind de leden van de actiegroep veilige schoolomgeving, samen met het dagelijks bestuur van de oudervereniging, bij de “warme choco” stand. Tot dan! (oudercontactavond voor de kleuters is pas in januari)

Wij rekenen op jullie medewerking en denken steeds aan de veiligheid van jullie kinderen.
De actiegroep veilige schoolomgeving wenst jullie van harte een veilig schooljaar.